Exegi

Exegi menu
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen staan we sterk

EXEGI betekent duurzaam, maar staat ook voor duurzaamheid. Duurzaamheid op het sociale vlak en duurzaamheid op het gebied van grondstoffen. EXEGI is een “social enterprise” om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige leerwerkplek te bieden.

Missie en Visie EXEGI

Afval vertegenwoordigt een grote waarde. Deze waarde is uit te drukken in geld, maar nog meer in duurzame oplossingen. Ons toekomstbeeld is een groene circulaire economie met sluitende en duurzame ketens en een nieuwe houding ten opzichte van economie: we produceren en consumeren duurzaam en betalen voor het gebruik van de functies die onze ecosystemen ons leveren (ecosysteemdiensten).

De uitdaging is om oplossingen te vinden voor het grondstoffenvraagstuk. Hoe sluiten we de ketens in milieu, ruimte en logistiek? Welke doorbraken moeten worden gerealiseerd voor recycling? Welke allianties kunnen worden gesmeed en hoe kunnen we slim gebruik maken van de lokale partijen en lokaal materiaal? Duurzame logistiek door lokale voorbereiding en verwerking met als ultiem doel productie van lokale producten.

De initiatiefnemers van EXEGI werken al jaren in de afvalsector. Jarenlang zien ze met lede ogen hoogwaardig materiaal verdwijnen in verbrandingsovens. Veel materiaal wordt verwerkt bij grote landelijke verwerkers met relatief weinig zicht op het werkelijk hergebruik van grondstoffen. Lastige mixmaterialen zijn niet interessant voor grote sorteerbedrijven, maar des te interessanter voor EXEGI. Medewerkers leren materialen ontmantelen en herkennen. Na sortering zijn de materialen opnieuw als hoogwaardige grondstoffen inzetbaar.

EXEGI wil met dit lokaal initiatief grote stappen voorwaarts zetten. De werkzaamheden zijn uitvoerbaar door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En doordat de uitvoering lokaal en transparant gebeurt, zijn de resultaten duidelijk zichtbaar wat tot een betere respons van de samenleving zal leiden. Dit bedrijfsplan toont aan dat een nieuwe benadering middels het EXEGI-concept tot een lonend systeem kan leiden. Het bedrijf biedt substantiële werkgelegenheid waarbij Sociale Werkgelegenheid ook in de bedrijfsvoering is geïntegreerd. Kortom vanuit verschillende invalshoeken een duurzame oplossing.


Waarom EXEGI?

Wij zijn ondernemers en werknemers met een achtergrond in milieuvriendelijke activiteiten. We geloven in meer dan geld alleen. Daarom willen we graag iets terugdoen voor de maatschappij.

De initiatiefnemers van EXEGI zijn:

  • Gerard Weernink, directeur
  • Paul van Alphen, adviseur
  • Rogier Masselink, commercie
  • Menderes Cinkara, commercie
  • Shermal Verwoolde, personeel

Clean Tech Regio

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het programma Cleantech Regio.